ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 16 -17 grudnia 2022 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych