ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 17 – 18 grudnia 2021 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych