ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 19 – 20 maja 2023 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych