ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 24 – 25 września 2021 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych