ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 5 – 6 maja 2023 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych