Informacja o ogłoszeniu konkursów – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych