Dwie uczennice klasy II TW współautorkami rozdziału! – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Dwie uczennice klasy II TW współautorkami rozdziału!

Niezwykle cenię ambicje. Od początku wszystkim uczniom mówię, że, raz, jestem wymagający od uczniów, jak i od siebie. Dwa, jeśli mogę swymi możliwościami pomóc ambitnym uczniom sięgnąć wyżej, to z chęcią. Jedna jest kwestia – trzeba się temu chcieć poświęcić.
W ubiegłym roku realizowaliśmy w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego projekt związany z reintrodukcją selerów węzłobaldachowych (Ogród Botaniczny UZ to moje pierwsze miejsce zatrudnienia). Roślina ta w całej Polsce posiada tylko jedno stanowisko, dokładnie w gminie Trzebiel w województwie lubuskim.
W związku z projektem udało się dopiąć też moje małe marzenie, otóż wydaliśmy książkę pt. „Przyroda nie zna granic. Ochrona przyrody polsko-niemieckiego pogranicza” (red.naukowa dr Sebastian Pilichowski). Książka ta w swym założeniu otwiera cykl publikacji poświęconych szeroko rozumianej przyrodzie województwa lubuskiego i odpowiednika po stronie niemieckiej, wszak dla przyrody nie istnieją bariery administracyjne.
Bardzo cieszę się nie tylko z faktu publikacji, ale i z owocnej współpracy z dwiema uczennicami klasy II TW, Aleksandrą Radołą i Weroniką Sworowską. Dziewczyny są ze mną współautorkami rozdziału 5. (poniżej). Gratuluję Dziewczyny! Ale i bardzo dziękuję za pomoc w mrówczej pracy z analizą danych! Mam nadzieję, że to nie ostatni raz, gdy możemy zobaczyć Wasze imiona i nazwiska na publikacji o charakterze naukowym!
Z ukłonami, autor i redaktor
SP