Dzień Szpilek – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych