Taka piaskownica… nie, stop, to nie piaskownica. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Taka piaskownica… nie, stop, to nie piaskownica.

Na wstępie bardzo dziękujemy firmie Walbet z Miejskiej Górki za wsparcie! 29 września z samego rana otrzymaliśmy piach, który jest pierwszym krokiem w tworzeniu kolekcji roślin kserotermicznych.

Czym są takie rośliny? Posiadają one przystosowania do porastania nagrzanych, suchych i silnie nasłonecznionych stanowisk. Podobnie jak rozmaite lasy czy tereny podmokłe, tak i rośliny kserotermiczne wymagają pomocy w zachowaniu ich różnorodności.

Dlatego planujemy stworzyć i u nas takie miejsce, na dość nietypową „łąkę kwietną”. Następnym krokiem będzie przygotowanie poletka wspólnie z uczniami, a następnie… Ach, o postępach będziemy informować na bieżąco.

A gdyby komuś zalegały zupełnie zbędne tzw. polne kamienie, wszelkie otoczaki, naturalny żwir, to i takie materiały z chęcią przyjmiemy na poletko.

Żwir, piasek i kamienie czy wręcz całe skały nagrzewają się i oddają następnie ciepło, co jest jednym z istotnych elementów siedlisk kserotermicznych.

Podsumowując, przeżywamy dzieciństwo po raz kolejny. Niby wywrotka piachu, a ile radości!

Zdjęcie