I EDYCJA SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

I EDYCJA SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO

I EDYCJA SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO
pt. ”Moja najpiękniejsza kartka świąteczna z życzeniami bożonarodzeniowymi
i noworocznymi ”
Na początku grudnia został ogłoszony Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego
pt. „Moja najpiękniejsza kartka świąteczna z życzeniami bożonarodzeniowymi
i noworocznymi”, który skierowany był do uczniów technikum.
Uczestnicy konkursu wykonali piękne kartki świąteczne różnymi technikami oraz redagowali życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne w języku niemieckim.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Prace można podziwiać w bibliotece szkolnej.
Ogłoszenie wyników nastąpi 22 grudnia br. podczas świątecznego spotkania.
J.L.