Kolejne zmagania polonistyczne! – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Kolejne zmagania polonistyczne!

W ostatni poniedziałek stycznia uczniowie naszej szkoły mieli okazję sprawdzić swoją umiejętność poprawnej pisowni. Wzięli udział w konkursie ortograficznym, pisali tekst „naszpikowany” pułapkami ortograficznymi oraz interpunkcyjnymi.
Okazuje się, że potrafią nie tylko wyrecytować zasady poprawnej pisowni, ale wręcz doskonale te reguły stosują w praktyce. Świetnie poradzili sobie z poprawnym zapisem niełatwego dyktanda.
Prawie bezbłędnie tekst zapisało dwoje uczniów z klasy 4 TI – Adam Turbański oraz Kamila Samol.
Gratulujemy!