Szkolenie ,,Dobre praktyki wodne” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Szkolenie ,,Dobre praktyki wodne”

W dniu 30 stycznia w naszej szkole odbyło się szkolenie dla uczniów klas drugich technikum weterynaryjnego i technikum rolniczego, w ramach działania ,,Transfer wiedzy i działalność informacyjna” Poddziałanie 1.1. ,,Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wykłady prowadzone były przez panią profesor Jolantę Kowalską z Instytutu Ochrony Roślin – PIB Poznań oraz profesora Tomasza Jakubowskiego z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Podczas spotkania prelegenci omówili następujące tematy:
Retencjonowanie wody na obszarach rolniczych i w gospodarstwie, w tym m.in.: małą retencję, zabiegi kształtowania krajobrazu sprzyjające zatrzymywaniu wody i przeciwdziałające skutkom nadmiaru i niedoboru wody, zagospodarowanie wód deszczowych w gospodarstwie.
Melioracje wodne gruntów rolnych. Utrzymywanie i eksploatacja urządzeń i systemów melioracyjnych odwadniająco- nawadniających. Funkcjonowanie i rola spółek wodnych.
Optymalizacja nawadniania upraw rolnych na podstawie potrzeb wodnych roślin przy wykorzystaniu różnych systemów kontroli. Możliwości pozyskania środków finansowych na inwestycje wodne w rolnictwie.
Dobre praktyki rolnicze w zakresie zarządzania jakością i ilością wody w gospodarstwie: wodooszczędne metody produkcji roślinnej i zwierzęcej, płodozmian, konserwująca uprawa roli i inne techniki agrarne, zwiększanie retencji glebowej, w tym rola próchnicy w glebie, zapobieganie zanieczyszczeniom wód w gospodarstwie, efektywność i ekonomika w nawożeniu roślin uprawnych przy wykorzystaniu technik wspomagających decyzję, przyrodnicze aspekty praktyk wodnych.
W szkoleniu uczestniczyły również nauczycielki przedmiotów zawodowych rolniczych pani Ewa Bergmann i Beata Klupś.
Po zakończonym spotkaniu uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty.
E.B B.K