Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie Indywidualnym. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie Indywidualnym.

W piątek odbyło się szkolenie dla słuchaczy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ROL 04 z zakresu BHP w rolnictwie. Następnie uczestnicy przystąpili do testu wiedzy z tego tematu.
Organizatorem wydarzenia była placówka terenowa KRUS w Rawiczu. Hasło przewodnie tegorocznego konkursu brzmiało ,,Rola rolnika by upadu unikał”.
Kampania KRUS dotycząca przeciwdziałaniu wypadkom spowodowanym przez upadki powodujące uszczerbek na zdrowiu , trwałe kalectwo lub śmierć rolnika, ma przyczynić się do wzrostu świadomości rolników w tym zakresie. To, czy prace na wysokościach będą bezpieczne zależy od wielu czynników, przede wszystkim od zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa przez osobę wykonującą pracę.
W tym roku do konkursu przystąpiło 29 osób, słuchaczy KKZ. Laureatami konkursu zostali:
I miejsce :Damian Komisarek- grupa turnusowa 3Rol 04
II miejsce :Kamil Jurdeczka –grupa turnusowa 3Rol 04
III miejsce Ryszard Dąbrowski –grupa turnusowa 1Rol 04
Osoby te otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez KRUS.
W komisji konkursowej zasiadali przedstawiciele: KRUS, PIP oraz ZSPT CKU w Bojanowie
Bardzo dziękujemy Panu Dariuszowi Kielisiowi z placówki terenowej KRUS w Rawiczu za
zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia.