ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 05 – 06 listopada 2021 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych