ODBIÓR ŚWIADECTW PRZEZ ABSOLWENTÓW – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

ODBIÓR ŚWIADECTW PRZEZ ABSOLWENTÓW

Jutro, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020 absolwenci otrzymają świadectwa ukończenia szkoły. Świadectwa można odbierać indywidualnie w sekretariacie szkoły  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w godzinach od 12:00 do 14:00. Każdy absolwent zobowiązany jest skontaktować się ze szkołą w celu ustalenia dokładnej godziny i daty odbioru pod numerem telefonu 655456231.