Wycieczka – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Wycieczka

Klasa 1 TW udała się na wycieczkę do multimedialnego centrum Hydropolis we Wrocławiu. Celem wycieczki było zwiedzenie unikatowego centrum wiedzy o wodzie, łączącego walory edukacyjne z nowoczesną formą wystawienniczą oraz poszerzenie wiedzy na temat zwierząt żyjących w morzach, oceanach i głębinach.
J.J.