ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 1 – 2 MARCA 2024 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych