Zajęcia dla rolników z klas 1TR i 2TR – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Zajęcia dla rolników z klas 1TR i 2TR

W dniu 27 kwietnia naszą szkołę odwiedził pan Mateusz Janicki z firmy John Deere i poprowadził zajęcia dla rolników z klas 1TR i 2TR. Na zajęciach tych przedstawił wyzwania stojące przed współczesnym rolnictwem, które są związane ze zmianami klimatu i jego odbiorem przez część społeczeństwa. Przedstawił również przykłady technologii, które mogą ograniczyć uboczne, ale niestety negatywne, skutki produkcji rolniczej na klimat, takie jak np emisja metanu przez bydło. Taką technologią może być cięcie kiszonki z kukurydzy na długą sieczkę (26-30mm) czy rozgniatanie ziarniaków, dzięki czemu krowy będą nie tylko emitować mniej metanu, ale również dłużej żyć i produkować dzięki poprawie zdrowia. W dalszej części pan Mateusz przedstawił również różne technologie związane z rolnictwem precyzyjnym. System ten jest obecnie nie tylko bardzo modny, ale również przyszłościowy i ma szansę poprawić zarówno efektywność produkcji rolniczej, jak również zmniejszyć jej uboczny wpływ na środowisko, np. poprzez zmniejszenie zużycia nawozów lub środków chemicznych. Serdecznie dziękujemy!
MS