Zajęcia praktyczne w Jutrosinie – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Zajęcia praktyczne w Jutrosinie

Dzięki współpracy z naszym partnerem W. Legutko, 6 maja słuchacze KKZ brali udział w zajęciach praktycznych w Jutrosinie w przedsiębiorstwie Hodowlano – Nasiennym Sp. z o. o. – największej w Polsce rodzinnej firmie ogrodniczo- nasiennej.
Pan dr inż. W. Legutko zaprezentował historię powstania zakładu, pokazał etapy produkcji nasion, magazyny, maszyny, laboratorium. Po części teoretycznej spotkania, odbyła się cześć praktyczna. Słuchacze pomagli przy pikowaniu młodych siewek pomidorów.