ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 01-02 października 2021 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych