ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 7 – 8 stycznia 2022 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych