Agata Kubiak – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

ODBIÓR WYNIKÓW EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

W dniu 31 sierpnia 2020 od godziny 12:00 będzie można odbierać wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, które odbyły się w sesji czerwiec-lipiec 2020. Odbiór jest możliwy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

WOLNE MIEJSCA

Uprzejmie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca do klas pierwszych: -w zawodzie technik informatyk -w zawodzie technik weterynarii -w oddziale wielozawodowym  szkoły branżowej.

LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA

Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie na podstawie § 11 b i § 13 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. … Czytaj dalej

ŚWIADECTWA

W dniu 26 czerwca 2020 będą wydawane świadectwa szkolne według przedstawionego wychowawcom harmonogramu.  Punkty odbioru dokumentów będą usytuowane przy wejściu do szkoły ( od strony toalet ) oraz przy wejściu głównym (od strony pomnika). Na terenie szkoły mogą przebywać tylko zdrowi uczniowie, których prosimy o zachowanie obowiązku zakrywania nosa i ust. Dla bezpieczeństwa zalecamy do odbioru świadectwa w rękawiczkach oraz zachowanie odpowiednich odległości. Jeśli ktoś nie będzie mógł odebrać świadectwa proszony jest o  powiadomienie o tym fakcie sekretariat szkoły.

Czytaj dalej