ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 5 – 6 kwietnia 2024 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych